Thời điểm lập hoá đơn

Điều 9 Nghị định 123/2020 qui định thời điểm lập hoá đơn như sau:

 

Stt Nghiệp vụ Thời điểm lập hóa đơn
1 Bán hàng hoá Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua
2 Cung cấp dịch vụ Thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm thu tiền ứng trước (trừ 5 loại dịch vụ đặc thù)
3 Giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ Thời điểm giao hàng hoặc thời điểm hoàn thành hạng mục dịch vụ
4 Cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, Chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau liền kề hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước
5 Dịch vụ viễn thông, DV CNTT Thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối
6 Xây dựng, lắp đặt Thời điểm nghiệm thu, bàn giao
7 Kinh doanh bất động sản Thời điểm thu tiền hoặc thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tuỳ thời điểm nào đến trước.

 

8 Dịch vụ vận tải hàng không qua hệ thống thương mại điện tử Chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày xác nhận booking hoặc xuất vé điện tử
9a Bán Dầu thô Thời điểm chốt giá mua bán
9b Bán Khí thiên nhiên thời Điểm xác định khối lượng khí giao hàng tháng nhưng chậm nhất không quá ngày 07 ngày tháng kế tiếp
10 Thương mại bán lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống Cuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống trong ngày
11 Bán điện giữa Đơn vị sản xuất và Đơn vị truyền tải Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn kê khai, nộp thuế đối với tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
12 Bán lẻ xăng dầu Thời điểm kết thúc bán xăng dầu theo từng lần bán
13 Cung cấp dịch vụ vận tải hàng không, dịch vụ bảo hiểm qua đại lý Thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu nhưng chậm nhất không quá ngày 10 tháng sau liền kề
14 Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền Gửi dữ liệu cho CQT ngay thời điểm kết thúc chuyến đi; Hoặc lập HĐĐT ngay khi kết thúc chuyến đi nếu khách hàng yêu cầu
15 Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh có sử dụng phần mềm quản lý Cuối ngày cơ sở y tế tổng hợp phiếu tính tiền để lập hóa đơn điện tử cho các dịch vụ thực hiện trong ngày
16 Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Ngày xe qua trạm hoặc ngày cuối tháng phát sinh dịch vụ thu phí

Hi vọng bảng thống kê này giúp dân làm nghễ dễ tra cứu về thời điểm lập hoá đơn.

Leave Comments

0886234488
0886234488