Dịch vụ giải quyết tranh chấp, bất đồng, khiếu nại thuế

Đâu là thực trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại về thuế hiện nay?

Hiện nay những tranh chấp, bất đồng về thuế phát sinh ngày càng nhiều. Cơ quan thuế Việt Nam đang nỗ lực thực thi pháp luật và đặt trong tâm vào hoạt động tuân thủ thuế của doanh nghiệp và các vấn đề về thuế quốc tế như chuyển giá và thuế GTGT đối với hàng hóa/dịch vụ xuất khẩu cũng như trong nhiều lĩnh vực truyền thống như ưu đãi thuế và thiếu hồ sơ, chứng từ phù hợp.

Hoạt động thanh, kiểm tra thuế đang ngày càng gây tranh cãi và dường như càng khó giải quyết hơn. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng Cục thuế đang đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với người nộp thuế nhằm đáp ứng nhu cầu thu ngân sách nhà nước và đồng thời, quy định đòi hỏi người nộp thuế phải minh bạch hơn và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật trong hệ thống thuế nhiều thay đổi hơn bao giờ hết. Số thuế phải nộp là vấn đề ngày càng quan trọng và hiện phương pháp chiến lược để giải quyết những tranh chấp về thuế và các vấn đề thuế còn đang tranh cãi đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Các công ty chuẩn bị như thế nào?

Các công ty có thể giảm thiểu tình trạng trì trệ trong hoạt động kinh doanh bằng cách tiến hành các bước đề phòng tranh chấp, khiếu nại về thuế, chủ động kiểm soát những vấn đề này khi có phát sinh và giải quyết những tranh chấp này theo cách có lợi vào đúng thời điểm. Hoạch định trước bằng cách đánh giá rủi ro về thuế hoặc soát xét tình hình tuân thủ quy định về thuế là một chiến lược khả thi đối với nhiều công ty cũng như đánh giá thực trạng của từng trường hợp cụ thể về các lĩnh vực gây tranh cãi hoặc chưa rõ ràng.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm liên lạc với cơ quan có thẩm quyền và các chuyên gia giải quyết khiếu nại thuế được đánh giá là nhân sự hàng đầu trên thị trường, đội ngũ của chúng tôi đủ trình độ chuyên môn, tự tin trong việc tư vấn người nộp thuế xuyên suốt từng giai đoạn trong chu kỳ khiếu nại thuế. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp khách hàng giải quyết những vấn đề thuế bất đồng hay còn chưa rõ ràng hoặc hỗ trợ giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng.

Tải tờ rơi để biết thêm chi tiết

Thuế nhẹ tênh hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Đội ngũ chuyên gia về tranh chấp thuế và liên lạc với cơ quan có thẩm quyền rất am hiểu và thông thạo quy trình làm việc của cơ quan thuế tại Việt Nam và phương pháp cơ quan thuế áp dụng đối với các vấn đề gây tranh cãi và trong hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt từng giai đoạn kiểm tra, thanh tra thuế hoặc hỗ trợ giải quyết các vấn đề thuế gây tranh cãi hoặc chưa rõ ràng bằng cách:

 •   Đề phòng sai sót trước khi thanh, kiểm tra thuế
 •   Cùng làm việc trong quá trình thanh tra, kiểm tra về thuế
 •   Lập hồ sơ khiếu nại sau thanh tra, kiểm tra thuế

Giúp các công ty “đề phòng vấn đề này” bằng cách chủ động hạn chế rủi ro về thuế

 • Lập hồ sơ giải trình;
 • Đánh giá rủi ro, lập kế hoạch /thanh, kiểm tra sơ bộ và soát xét tình hình tuân thủ quy định pháp luật về thuế;
 • Hỗ trợ xin công văn và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
 • Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế;
 • Giải quyết các vấn đề trong ngành;
 • Xin và giải thích các quy định pháp luật và những hướng dẫn khác;
 • Sửa đổi bổ sung hồ sơ khai thuế và tự nguyện cung cấp thông tin;
 • Ý kiến tư vấn.

1 comments for "Dịch vụ giải quyết tranh chấp, bất đồng, khiếu nại thuế"

 1. Tháng Tư 16, 2022 at 01:36 sáng

  Hello

Leave Comments

0886234488
0886234488