Làm gì để không sợ thanh tra, kiểm tra thuế

Năm 2015, Báo Tuổi trẻ có đăng bài Doanh nghiệp sợ nhất thanh tra, kiểm tra thuế. Người tham gia giao thông chỉ cần thoáng thấy ai đó mặc áo vàng giống cảnh sát giao thông là giật mình thảng thốt. Hãy đi tìm nguyên nhân của các phản ứng tâm lý này.

Thứ nhất, đó chính là sự thiếu hiểu biết pháp luật.

Các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp có nguồn lực và kỹ năng quản lý tài chính mạnh mẽ có nhân viên với kiến thức và sự hiểu biết sâu về pháp luật thuế. Điều này cho phép họ thực hiện các quy định thuế một cách chính xác và tối ưu hóa lợi ích thuế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, trình độ hiểu biết pháp luật thuế có thể hạn chế do thiếu nhân lực trình độ và kinh nghiệm. Điều này có thể dẫn đến việc không biết để làm đúng các quy định thuế hoặc không tận dụng được hay áp dụng sai các các chính sách thuế ưu đãi.

Thứ hai, văn hoá doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp có ý thức tốt và đặt sự tuân thủ pháp luật lên hàng đầu, trừ các doanh nghiệp tìm cách trốn thuế thì đa số đều không biết các qui định để thực hiện cho đúng. Việc nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Nhưng đây vẫn được xem là vấn đề xa sỉ trong điều kiện hiện nay.

Thứ ba, hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam còn phức tạp với nhiều quy định, biểu mẫu và thủ tục. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm vững các quy định và thực hiện đúng để tránh vi phạm và xử lý thuế một cách chính xác. Các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ gặp vấn đề nhũng nhiễu và khó khăn mà gặp phải khi giao dịch với cán bộ thuế. Các cán bộ thuế đôi khi thường chất vấn các quyết định của Doanh nhân trong khi thực tế họ không có quyền đó. Các doanh nghiệp bức xúc với quá trình kiểm tra, thanh tra thuế kéo dài khiến họ sao nhãng với công việc sản xuất kinh doanh.

Vậy để làm gì để không còn sợ thanh tra, kiểm tra thuế. Hãy đến với Thuế Nhẹ Tênh, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng quẳng gánh lo âu thuế để tập trung vào sản xuất kinh doanh. Nói cho cùng, khi Quý Khách hàng làm ăn có nhiều tiền thì ngại gì các cuộc thanh tra, kiểm tra chứ?

1 comments for "Làm gì để không sợ thanh tra, kiểm tra thuế"

  1. Quốc Hưng
    Tháng Sáu 23, 2023 at 05:03 sáng

    Tại sao phải sợ nhỉ?

Leave Comments

0886234488
0886234488