Chủ động được kiểm tra thuế

Chủ động được thanh tra, kiểm tra thuế

Tất cả doanh nghiệp đều sợ và lo lắng sẽ có một ngày được Cơ quan thuế kêu tên sẽ được kiểm tra thanh tra về thuế. Hầu như tất cả CEO, CFO đều ngại, còn các kế toán trưởng, trưởng phòng thuế có tâm lý sợ sệt khi được gọi tên. Vậy chúng ta có thể làm gì để không rơi vào tình bị động như vậy.

Đầu tiên, doanh nghiệp cần xác lập và xây dựng mối quan hệ tốt với cán bộ quản lý thuế và cơ quan thuế. Ngay khi mới thành lập, doanh nghiệp cần liên hệ ngay cán bộ quản lý thuế. Cán bộ quản lý thuế sẽ hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ đúng các thủ tục thuế, hoá đơn và các nghĩa vụ thuế phải nộp. Chính họ cũng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp nên tìm hiểu và áp dụng các ưu đãi thuế để tối đa hoá các lợi ích thuế.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải nộp các tờ khai thuế định kỳ tháng, quý, năm. Với cơ chế tự khai tự nộp nên doanh nghiệp thường không chắc chắn về việc xác định đúng và cẩn trọng nhất số thuế phải nộp. Doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý thuế của mình để được hỗ trợ tốt nhất.

Vào kỳ quyết toán thuế hàng năm, người nộp thuế chủ động rà soát lại một lần nữa khi lập báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế. Doanh nghiệp cũng có thể nhờ cán bộ quản lý thuế rà soát các hoá đơn bất hợp pháp bị cơ quan thuế thông báo chính thức. Cán bộ quản lý thuế cũng có thể tư vấn giúp các khoản chi phí không chắc chắn được trừ.

Khi phát sinh số thuế bị truy thu qua kiểm tra tra thuế thì tổng nghĩa vụ gồm số thuế bị truy thu + tiền chậm nộp 0,03%/ngày + tiền phạt vi phạm hành từ 20% đến từ 1 đến 3 lần số thuế bị truy thu. Theo qui định tại Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định hướng dẫn số 125/2020 thì thời hiệu xử lý vi phạm hành chính thuế là 05 năm, thời hiệu truy thu thuế là 10 năm. Nghĩa là các vi phạm thiếu nghĩa thuế, kê khai sai số thuế được khấu trừ hoặc hoàn thuế trong vòng 10 năm thì vẫn bị truy thu. Riêng số thuế bị truy thu từ năm thứ 6 đến năm thứ 10 thì được miễn phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, nếu người nộp thuế càng được chậm kiểm tra thuế, ví dụ vào cuối năm thứ 5, thì tổng nghĩa vụ nộp cho Nhà nước lên tới 1,75 lần số thuế bị truy thu.

Thông qua cán bộ quản lý thuế, người nộp thuế có thể chủ động mời Cơ quan thuế kiểm tra thuế. Theo Quyết định 746/QĐ-TCT ban hình Qui trình kiểm tra thuế thì vào tháng 11 hàng năm, Cục thuế cần nộp Danh sách sẽ kiểm tra cho Tổng Cục thuế; Chi Cục thuế nộp cho Cục thuế trước ngày 05/12 hàng năm. Vào tháng 10 hàng năm, người nộp thuế nên chủ động nộp văn bản đề nghị Cơ quan quản lý thuế kiểm tra thuế. Với một tinh thần chủ động thì chúng ta sẽ vui vẻ đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tích cực để đạt hiệu quả tài chính cao nhất.

Leave Comments

0886234488
0886234488