Chi Phí Kế Toán Là Gì? Phân Biệt Với Chi Phí Thuế TNDN

Sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Chi phí kế toán và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là thuật ngữ thường được sử dụng trong tài chính doanh nghiệp. Mặc dù hai loại chi phí này nghe có vẻ giống nhau, nhưng chúng có những điểm khác biệt đáng kể có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Trong bài viết này, chúng tôi giúp bạn hiểu rõ hơn về chi phí kế toán và chi phí thuế TNDN là gì, nêu bật sự khác biệt của chúng và lý do tại sao doanh nghiệp cần phân biệt giữa hai loại chi phí này.

Chi phí kế toán là gì?

Chi phí kế toán là tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh được ghi nhận trong báo cáo tài chính. Chúng bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp.

Chi phí kế toán không chỉ là chi phí được khấu trừ thuế mà bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm tiền lương, tiền thuê nhà, điện nước, vật tư văn phòng, hàng tồn kho, thiết bị, sửa chữa và bảo trì, v.v.

chi phí kế toán là gì

Ví dụ :

  1. Biên chế – Biên chế là một trong những chi phí kế toán quan trọng nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp vì nó bao gồm tiền lương, tiền công và lợi ích của nhân viên.
  2. Tiền thuê – Tiền thuê là một chi phí kế toán quan trọng khác đối với hầu hết các doanh nghiệp thuê mặt bằng để hoạt động kinh doanh.
  3. Tiện ích – Tiện ích bao gồm các chi phí liên quan đến điện, nước, gas, internet, và các dịch vụ điện thoại mà một doanh nghiệp cần để hoạt động.

Cách tính chi phí kế toán :

Chi phí kế toán có thể được tính bằng cách sử dụng hệ thống kế toán cơ sở dồn tích hoặc cơ sở tiền mặt. Kế toán cơ sở dồn tích ghi nhận các chi phí khi chúng phát sinh, bất kể chúng được thanh toán vào thời điểm nào. Mặt khác, kế toán trên cơ sở tiền mặt chỉ ghi nhận các khoản chi phí khi chúng được thanh toán.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản chi phí phát sinh mà doanh nghiệp có thể sử dụng để giảm nghĩa vụ nộp thuế. Các chi phí này bao gồm cả chi phí được khấu trừ thuế và không được khấu trừ thuế.

chi phí THUẾ TNDN là gì

Các ví dụ :

  1. Khấu hao – Khấu hao là chi phí liên quan đến việc sử dụng tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Các doanh nghiệp có thể yêu cầu khấu trừ chi phí khấu hao trên tờ khai thuế, làm giảm thu nhập chịu thuế.
  2. Thu nhập từ vốn – Thu nhập từ vốn là lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản, chẳng hạn như bất động sản hoặc cổ phiếu, với giá cao hơn giá mua. Thu nhập từ vốn phải chịu thuế, nhưng các doanh nghiệp có thể giảm nghĩa vụ thuế bằng cách khấu trừ các khoản lỗ từ vốn.

Cách tính chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp :

– Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo mã số thuế và các quy định của nhà nước.

– Các doanh nghiệp có thể sử dụng các chiến lược lập kế hoạch thuế để giảm thiểu nghĩa vụ thuế của mình bằng cách tận dụng các khoản khấu trừ, tín dụng và miễn trừ.

– Các phần mềm thuế và hệ thống kế toán có thể tự động hóa quy trình tính toán chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ các quy định về thuế.

Sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Sự khác biệt về thời điểm

1. Thời điểm ghi nhận chi phí

– Chi phí kế toán được ghi nhận trên cơ sở dồn tích hoặc tiền mặt khi chi phí phát sinh hoặc đã thanh toán.

– Chi phí tính thuế TNDN được ghi nhận khi phát sinh hoặc khi được sử dụng để giảm nghĩa vụ thuế.

Ví dụ:

Một doanh nghiệp có thể phát sinh một chi phí kế toán, chẳng hạn như tiền thuê nhà, vào tháng 12 nhưng phải đến tháng 1 năm sau mới thanh toán. Trong trường hợp này, chi phí kế toán sẽ được ghi nhận vào tháng 12 theo phương pháp kế toán dồn tích nhưng không được ghi nhận cho đến tháng 1 theo phương pháp kế toán tiền mặt. Tuy nhiên, vì mục đích giảm thuế, chi phí sẽ được ghi nhận trong năm chi phí được thanh toán (tháng 1).

Sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

2. Khi doanh thu được ghi nhận

– Chi phí kế toán gắn liền với doanh thu thu được trong cùng kỳ hoặc khi chúng phát sinh.

– Chi phí tính thuế TNDN gắn với doanh thu phát sinh trong cùng kỳ hoặc khi được sử dụng để điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế.

Ví dụ:

Một doanh nghiệp có thể phát sinh chi phí tiếp thị trong tháng 5 để quảng bá một sản phẩm mới sẽ tạo ra doanh thu trong cả năm. Theo kế toán dồn tích, chi phí tiếp thị sẽ được ghi nhận vào tháng 5 khi chúng phát sinh, trong khi doanh thu do sản phẩm tạo ra sẽ được ghi nhận trong năm. Đối với các mục đích giảm thuế, chi phí tiếp thị sẽ được ghi nhận trong năm chúng được thanh toán, và doanh thu sẽ được ghi nhận khi kiếm được.

Các khoản chi phí không được khấu trừ thuế

Không phải mọi chi phí phát sinh của doanh nghiệp đều được khấu trừ thuế. Ví dụ về các chi phí không được khấu trừ thuế bao gồm chi phí cá nhân, tiền phạt và đóng góp chính trị. Các khoản chi này không được dùng để giảm nghĩa vụ nộp thuế.

Ví dụ, một doanh nghiệp có thể bị phạt nếu vi phạm một quy định. Mặc dù tiền phạt sẽ được ghi nhận là chi phí kế toán, nhưng nó sẽ không được khấu trừ thuế.

Ưu đãi về thuế

– Các doanh nghiệp có thể đủ điều kiện nhận các ưu đãi về thuế, chẳng hạn như các khoản tín dụng hoặc khấu trừ thuế, điều này có thể làm giảm nghĩa vụ thuế. Ví dụ về ưu đãi thuế bao gồm tín dụng thuế nghiên cứu và phát triển, khấu trừ xây dựng hiệu quả năng lượng và tín dụng tuyển dụng.

– Doanh nghiệp cần hiểu rõ các yêu cầu và giới hạn của từng ưu đãi thuế trước khi yêu cầu để tránh bị phạt về thuế.

Ví dụ: Một doanh nghiệp có thể đủ điều kiện nhận tín dụng thuế để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Mặc dù các chi phí liên quan đến các hoạt động này sẽ được ghi nhận là chi phí kế toán, nhưng khoản khấu trừ thuế sẽ làm giảm chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Cách tốt nhất để theo dõi chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Lưu trữ hồ sơ tốt

– Hồ sơ chính xác giúp doanh nghiệp theo dõi chi phí, doanh thu và dòng tiền cần thiết cho báo cáo tài chính và tuân thủ thuế.

– Hồ sơ được lưu trữ có tổ chức cũng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định sáng suốt về định giá, lập ngân sách và dự báo.

Lời khuyên để lưu giữ hồ sơ tốt:

– Giữ biên lai, hóa đơn và các tài liệu tài chính khác ngăn nắp và dễ lấy.

– Sử dụng tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng riêng biệt cho các giao dịch kinh doanh và cá nhân.

– Thiết lập hệ thống theo dõi chi phí và ghi chép thường xuyên.

Sử dụng phần mềm Kế toán

– Phần mềm kế toán tự động hóa quy trình ghi chép, theo dõi và báo cáo các giao dịch tài chính.

– Nó có thể cung cấp thông tin chuyên sâu theo thời gian thực về tình hình tài chính của doanh nghiệp và giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Lời khuyên khi sử dụng phần mềm kế toán:

– Chọn phần mềm phù hợp với nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

– Đảm bảo rằng phần mềm tương thích với các hệ thống và quy trình hiện có của bạn.

– Đào tạo nhân viên sử dụng phần mềm hiệu quả

Thường xuyên xem xét và phân tích chi phí

– Đánh giá thường xuyên có thể giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng sinh lời.

– Đảm bảo rằng các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế và tránh bị phạt.

Lời khuyên khi xem xét và phân tích chi phí:

– Định kỳ xem xét báo cáo tài chính và các báo cáo.

– So sánh chi phí thực tế với chi phí ngân sách và phân tích phương sai.

– Sử dụng các tỷ lệ tài chính và tiêu chuẩn để đánh giá hiệu suất và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

LỜI KẾT

Hy vọng rằng qua bài viết trên đây, bạn đã có thể hiểu hơn về chi phí kế toán là gì và phân biệt nó với chi phí tính thuế TNDN.

Nếu bạn đang tìm công ty cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín giúp bạn hoàn thiện sổ sách kế toán và giảm các nghĩa vụ về thuế thì hãy đến với thuenhetenh.vn theo hotline/zalo để được các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ từ a tới z.

>> Có thể bạn quan tâm: NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM THƯỜNG GẶP VỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUÊ NGOÀI

Leave Comments

0886234488
0886234488